Co Kobiety w chirurgii myślą o feminatywach?

Mamy świadomość tego, że chirurżki mają swoje/ich zwolenniczki/ków i przeciwniczki/ków. Jesteśmy natomiast zdania, że feminatywy są ważne i potrzebne – chociażby po to, żeby unikać nieporozumień (kogóż innego niż mężczyzny ma się spodziewać pacjent, gdy słyszy że przyjdzie do niego Doktor Nowosad czy Stryjek?). Feminatywy to formy, z którymi kobiety mogą w pełni się identyfikować – formy jak chirurg czy lekarz w domyśle opisują mężczyzn. Gdy czytamy, że w szpitalu pracuje 100 lekarzy widzimy grupę mężczyzn w białych kitlach. Tym sposobem nieużywanie form żeńskich pomija istnienie kobiet. Używanie feminatywów pokazuje różnorodność płciową zawodów, które powszechnie uważane są za „męskie”.
W żaden sposób nie krytykujemy lekarek, które mówią o sobie chirurg. Nikogo do niczego nie zmuszamy. Uważamy, że to piękne, że nasz język jest elastyczny i daje nam możliwości nazywania się wedle naszych preferencji.

Marzy nam się, abyśmy traktowały/li się ze wzajemnym szacunkiem i zwracały/li do innych osób tak jak one sobie tego życzą bez kwestionowania tego, czy to słuszne, czy niesłuszne, łatwe czy trudne do wypowiedzenia.

Osobom zainteresowanym tematem bardzo polecamy obejrzeć nasz webinar z Sara C Ferreira dotyczący feminatywów – jest to nie tylko kopalnia językowej wiedzy, ale również porządna dawka humoru.
Feminatywy to coraz bardziej popularny temat – BNP Paribas Bank Polska stworzyło ostatnio dużą kampanię na ten temat – znajdziecie tam wyniki badań ankietowych, wyszukacie żeńskie formy zawodów w specjalnym słowniku czy odsłuchacie wypowiedzi ekspertek:
Jeżeli macie jakieś ciekawe materiały dotyczące feminatywów, koniecznie nam podsyłajcie – może stworzymy jakieś miejsce, w którym wszystkie je zgromadzimy – nigdy za dużo edukacji w tym temacie.
A wszystkie „podśmiechujki” z chirurżek są po prostu wyrazem braku uważności na inne osoby i my będziemy konsekwentnie używać tego słowa, aż wreszcie nikogo nie będzie ono dziwić.

Kobieta i robot, czyli chirurgia XXI wieku

Według raportu WHO z 2018 roku, kobiety zapewniają 70 proc. szeroko pojętej ochrony zdrowia, podczas gdy zarządzają nią w 25 proc. Nierówności płacowe wynoszą w tym sektorze 26 proc. i są wyższe niż średnia w innych dziedzinach. Dostępne dane potwierdzają codzienne obserwacje o utrudnionym dostępie kobiet do szkolenia zawodowego i rozwoju karier w medycynie.

– Szkodliwe i nieprawdziwe stereotypy są szczególnie silne w specjalizacjach zabiegowych. W społecznej wyobraźni utrwalił się obraz chirurga – mężczyzny. Owszem, wśród osób wykonujących zabiegi rośnie odsetek kobiet, ale rozwój zawodowy pań jest często blokowany lub ograniczany właśnie za sprawą owych stereotypów, dotyczących np. siły fizycznej, macierzyństwa czy biologii – mówi Magdalena Wyrzykowska z Fundacji Kobiety w Chirurgii.

Przypomina przy tym, że kobietami w chirurgii są nie tylko te wykonujące zawód chirurga, ale też pielęgniarki operacyjne, będące często cichymi bohaterkami sali operacyjnej. Na pewno zasługują one na to, by je pokazywać i mówić głośno o ich pracy i zasługach. Bez nich nie byłoby chirurgii, ponieważ żadna operacja nie jest pracą indywidualną: powodzenie zależy tu od zaangażowania i umiejętności całego zespołu.

„W ochronie zdrowia potrzebujemy równowagi, współpracy i zmian, dzięki którym talent i ambicje wszystkich osób wybierających ścieżkę rozwoju, w tym sektorze będą w pełni wykorzystane. Warto również zauważyć szanse wynikające z rozwoju nowych technologii, w tym robotyki chirurgicznej, wpierającej pracę kadry medycznej.”  – mówi Joanna Szyman – prezeska Grupy Neo Hospital.

Jest wielce dumna z projektu, który udało się jej przygotować wspólnie z Fundacją Kobiety w Chirurgii. Wyrównuje on szanse w dostępie do nowoczesnych technologii, a zarazem promuje kulturę pracy w oparciu o wartości takie, jak szacunek, zaufanie i rozwój kompetencji.

Kierownikiem kursu jest prof. Tomasz Rogula, znakomity chirurg, doświadczony w zabiegach z użyciem systemu da Vinci, dyrektor kliniczny NEO Hospital.

– Zapotrzebowanie na małoinwazyjne operacje z wykorzystaniem robotów rośnie zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się. Coraz więcej osób na całym świecie cierpi na przewlekłe schorzenia, jak chociażby otyłość, co przyczynia się do wzrostu liczby planowych operacji. Wielu pacjentów wybiera bardzo precyzyjne procedury z wykorzystaniem robotów, chcąc zminimalizować ryzyko powikłań pooperacyjnych, skrócić okres rekonwalescencji i jak najszybciej powrócić do aktywności życiowej i zawodowej. W obliczu tego dynamicznego rozwoju nie sposób zadać pytania o to: jak wspierać budowę umiejętności osób pracujących z wykorzystaniem technologii? – wyjaśnia profesor Tomasz Rogula.

O chirurgii robotycznej

Pomimo krótkiej historii w chirurgii, technologia robotów chirurgicznych dowiodła już swoich licznych korzyści, w tym w zakresie wizualizacji, doskonałej zręczności i precyzji podczas zabiegów minimalnie inwazyjnych. Obecnie najbardziej rozpowszechnionym na świecie systemem robotycznym, stosowanym w chirurgii jest system da Vinci firmy Intuitive Surgical. Technologia ta jest rozwijana od ponad 20 lat, mamy już 4 generacje tych platform, ponad 6 700 instalacji robotów da Vinci na świecie w 67 krajach, 10 000 000 wykonanych operacji, 29 000 publikacji naukowych, w tym 3 700 tylko w 2021. Jednak ewolucja chirurgii robotycznej jest daleka od zakończenia, a wielu potencjalnych konkurentów przygotowuje obecnie swoje rozwiązania do wprowadzenia na rynek. W Polsce mamy już 15 autoryzowanych systemów da Vinci, pojawiały się już pierwsze instalacje systemu Versius (CMR Surgical), są obecne także systemy ExcelsiusGPS firmy Globus Medical (do zabiegów na kręgosłupie), systemy Navio oraz Cori Smith & Nephew oraz system CorPath GRX, rozwijany przez Siemens do zabiegów kardiologicznych.
Z szacunków opartych na wynikach badania przeprowadzonego specjalnie na potrzeby raportu PMR i Upper Finance Group wynika, że w kraju o wielkości Polski powinno być około 50 robotów do końca 2025 z których pomocą będzie wykonywanych blisko 15 tys. zabiegów rocznie. Na koniec 2021 może będzie to ok. 2,5 tys. procedur.

O NEO Hospital:
Nowoczesny szpital XXI w. to sprawne i twórcze połączenie dwóch podstaw: ludzi i technologii. Należący do Grupy NEO HOSPITAL Szpital na Klinach łączy najwybitniejszych w swoich specjalizacjach lekarzy z ultranowoczesnym sprzętem, budując jeden z najbardziej efektywnych i przyjaznych pacjentowi ośrodków medycznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Więcej informacji: www.szpitalnaklinach.pl

Podziękowania dla firm i instytucji

❤ Bardzo dziękujemy Orange Polska, za wsparcie przy projektach „Liczymy się” oraz aplikacji „Approved”.
 
Patronom i Patronkom, którzy zaufali naszej organizacji i dokładają swoją cegiełkę do jej rozwoju.
 
Okręgowej Izbie Lekarskiej Warszawa, za chęć współpracy oraz wsparcie w działaniach i przy tworzeniu aplikacji „Approved”.
 
MISO, Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego, za zaproszenie nas na spotkanie Śniadanie MISO, oraz udostępnienie siedziby na spotkanie wolontariuszek 20.11.2021r.
 
Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, za współpracę przy webinarach i wsparcie merytoryczne.
 
Chorągiew Gdańska ZHP, za udzielenie naszej fundacji siedziby.
 
Woman Labour Matters, za wsparcie merytoryczne z zakresu prawa pracy oraz przeprowadzenie webinarów z tego zakresu dla Fundacji.
 
„Polki w medycynie”, za wspólne działanie na rzecz kobiet w medycynie, oraz za zaproszenie nas do udziału w konferencji Polki w medycynie 2021.
 
Polska Misja Medyczna, za chęć współpracy, oraz wspólne webinary o kobietach pracujących na misjach medycznych.
 
Your Personal Sparrow, za wspaniałe treningi dla lepszej postawy i zdrowia ciała.
 
Malec Dietetyka, za webinary i porady dotyczące żywienia, ze szczególnym uwzględnieniem żywienia w trybie pracy zmianowej.
 
OZZL Mazowsze, za wsparcie przy tworzeniu aplikacji „Approved”
 
Fundacja Kobiety w chirurgii ma mnóstwo sojuszników – instytucji i ludzi, którzy uznali naszą działalność za wartą wsparcia.
Dziękujemy, że jesteście z nami.

Podziękowania

Dziękujemy Agnieszce Gan-Skrzydlewskiej za prowadzenie księgowości i rady związane z działalnością fundacji.
Dziękujemy Agnieszce Ogrockiej, która zaplanowała merytorycznie i opracowała wyniki badania „Liczymy się”.
Dziękujemy Agnieszce Orzechowskiej prawniczce, która wspiera nasze działania i sprawdza pod kątem prawnym nasze przedsięwzięcia.
Dziękujemy pani psycholog Aleksandrze Jaworskiej-Witak, która prowadzi dla fundacji projekt wsparcia psychologicznego. Wszystkie osoby, które mierzą się z problemami w pracy, bądź zastanawiają się nad porozmawianiem ze specjalistką, zachęcamy do tego przez mail wsparcie@kobietywchirurgii.pl
Dziękujemy Ani Kwiatkowskiej, chirurżce która dzieli się swoją wiedzą z innymi osobami, aktywnie uczestniczy w działaniach fundacji oraz jest wsparciem dla całego naszego zespołu.
Dziękujemy Annie Mazurczak, prawniczce zajmującej się tematami dyskryminacji za przeprowadzenie warsztatów, oraz webinarów związanych z tematem dyskryminacji i molestowania w miejscu pracy.
Dziękujemy pani Elżbiecie Niezgódce, prawniczce, specjalistce ds.prawa pracy, założycielce organizacji „Woman Labour Matters”, za prowadzenia webinarów i wsparcie merytoryczne dla beneficjentek fundacji.
Dziękujemy Ewie Prędce i Zuzannie Zielińskiej za wsparcie przy projektowaniu programu mentoringowego i wsparciu przy warsztatach dla wolontariuszek.
Dziękujemy Ewie Żelechowskiej za wsparcie merytoryczne przy prowadzeniu mediów społecznościowych, oraz dzielenie się wiedzą na temat pozyskiwania sprzymierzeńców fundacji.
Dziękujemy Iwonie Zielińskiej, dziennikarce za chęć mówienia o działaniach fundacji i wsparcie w działaniach medialnych.
Dziękujemy Mariannie Wybieralskiej, graficzce, za piękną stronę internetową, na którą zapraszamy www.kobietywchirurgii.pl oraz wszelkie inne działania graficzne przy projektach realizowanych przez fundację.
Dziękujemy Marcie Malec, dietetyczce, za wspaniałe webinary, oraz przygotowanie materiałów dotyczących żywienia w pracy zmianowej.
Dziękujemy Michałowi Sepiole, który zaprogramował dla nas stronę internetową Fundacji oraz resztę projektów, które aktywnie prowadzimy.
Dziękujemy Michałowi Wróblewskiemu, trenerowi personalnemu „Your personal sparrow”, który przeprowadził serię treningów live dla Fundacji. Dzięki jego zaangażowaniu i energii mogłyśmy lepiej zająć się w tym roku naszą postawą i zdrowiem fizycznym.
Dziękujemy Sarze Ferreira, polonistce i blogerce, za przeprowadzenie webinaru o feminatywach, który wzbudził ogromne zainteresowanie www.missferreira.pl
Dziękujemy Tomaszowi Utrackiemu-Janecie, programiście, który współpracuje z fundacją przy tworzeniu aplikacji Approved.
Dziękujemy Wojciechowi Mieczkowskiemu, notariuszowi, który pomógł nam we wszystkich kwestiach formalnych związanych z rejestracją fundacji.
Dziękujemy Marysi Żarneckiej i Agnieszce Pełce-Szajowskiej, które dzieliły się swoją wiedzą na temat kreatywnego tworzenia projektów.
Dziękujemy Idze Wymysłowskiej, za nieocenione wsparcie przy prowadzeniu mediów społecznościowych.
Dziękujemy Katarzynie Nowosad, za uszycie czepków chirurgicznych na potrzeby fundacji.
Dziękujemy Madze Kwaśniewskiej, graficzce, za stworzenie pięknej fundacyjnej kartki świątecznej.
Dziękujemy Marii Kobryń, prawniczce, za konsultacje merytoryczne prowadzonych projektów.
Dziękujemy Marcie Tittenbrun, za dzielenie sie wiedzą i wsparcie w komunikacji zewnętrznej.
Dziękujemy Piotrowi Kowalskiemu, za wsparcie merytoryczne w kwestiach administracyjnych i prowadzenia fundacji. Twoje rady były dla nas ogromnie ważne, szczególnie na początku działalności.
Na koniec chcemy podziękować naszym bliskim, którzy wspierają nas w naszych działaniach i dają możliwość do podejmowania takiego wyzwania jakim jest prowadzenie fundacji.
Dziękujemy, że jesteście wszyscy z nami i że możemy liczyć na Wasze wsparcie ❤️

Ryzyko zgonu pacjenta uzależnione od płci operującego?

Wyniki te są mocno niepokojące, ponieważ płeć ani pacjentów ani lekarzy nie powinna mieć wpływu na wyniki leczenia. Pacjenci płci męskiej objęci badaniem mieli takie same wyniki niezależnie od tego, przez kogo byli operowani. Nie zaobserwowano też różnic w wynikach między pacjentami obojga płci operowanymi przez chirurżki.
.
To pierwsze badanie tego typu. Badanie objęło ponad 1,3 miliona pacjentów i pacjentek, prawie 3 tysiące chirurgów i chirurżek oraz 21 typów zabiegów (od podstawowych jak appendektomia po bardziej skomplikowane jak operacje neurochirurgiczne) wykonanych w latach 2007-2019. Punktami końcowymi były zgony, ponowne przyjęcia do szpitala oraz powikłania w przeciągu 30 dni po operacji.
.
Autorzy badania próbują znaleźć wyjaśnienie tego zjawiska. Nie sądzą, żeby wynikało ono z manualnych umiejętności, gdyż chirurdzy i chirurżki przechodzą to samo szkolenie. Dr Angela Jerath (profesorka i epidemiolożka na University of Toronto, współautorka badania) twierdzi, że powodem mogą być ukryte uprzedzenia seskualne – nieświadome, głęboko zakorzenione uprzedzenia, stereotypy i nastawienie. Różnice w umiejętności nawiązania kontaktu z pacjentami, sposobie przeprowadzenia rozmowy przed operacją również mogą być istotnym czynnikiem. Także różnice w stylu pracy, podejmowaniu decyzji i ocenie sytuacji.
.
Scarlet McNally – konsultantka z zakresu ortopedii od 20 lat – uważa, że pacjentkom może być łatwiej rozmawiać przed operacją z kobietą, co może przełożyć się na lepsze stosowanie do zaleceń i wyniki leczenia np. rzucenie palenia przed operacją. Podsumowuje to jednym zdaniem “Większa liczba chirurżek poprawiłaby wyniki leczenia wszystkich pacjentów.”
.
Zachęcamy do zapoznania się z raportem w całości:
https://www.theguardian.com/society/2022/jan/04/women-more-likely-die-operation-male-surgeon-study

Świąteczne życzenia

Życzymy Wam, żebyście miały czas, siłę i chęci na nowe rzeczy, nowe umiejętności, nowe wyzwania.
A dziś trochę poza schematami – życzymy Wam możliwości zrobienia bałwana z dziećmi (Waszymi, siostry, brata, znajomych), wyjścia z psem na spacer, przeczytania książki. Zróbcie to, na co naprawdę macie ochotę ❤️
Wróćcie w nowym roku z nowymi siłami.
To zaszczyt móc z Wami współpracować.
Zarząd i zespół Fundacji Kobiety w chirurgii

Spotkanie wolontariuszek Fundacji za nami!

Przed nami spotkanie Zarządu, na którym zaplanujemy przyszłoroczne działania. Od stycznia pełną parą ruszamy z nowymi projektami.

Serdecznie dziękujemy prowadzącym warsztaty, które podzieliły się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem -Annie Mazurczak, Agnieszce Ogrodzkiej, Ewie Prędce, Ewie (Toli) Żelechowskiej oraz wspaniałemu Międzynarodowemu Insytutowi Społeczeństwa Obywatelskiego MISO za wsparcie Fundacji i udostępnienie nam swojej siedziby na spotkanie.

Poniżej znajdziecie kilka zdjęć ze spotkania. Przed nami ogrom działań na rzecz wszystkich kobiet w chirurgii i całej ochrony zdrowia. Wspaniale, że jesteście z nami ❤️

Nie brałaś udziału w spotkaniu a chciałabyś do nas dołączyć? Serdecznie zapraszamy! Wystarczy wysłać krótkiego maila na kontakt@kobietywchirurgii.pl lub wiadomość na social media Fundacji.

 

Bądź na bieżąco

Zapisz się na nasz newsletter i bądź na bieżąco z wydarzeniami i działaniami Fundacji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych, w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego za pośrednictwem poczty elektronicznej przez Fundację Kobiety w Chirurgii z siedzibą w Gdańsku przy ul.Za Muram 2/10, 80-823 Gdańsk: KRS: 0000887047, NIP: 5833422561.
Jednocześnie informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszego Administratora adres e-mail kontakt@kobietywchirurgii.pl, Inspektora Danych adres e-mail marta@kobietywchirurgii.pl lub wysłanie korespondencji na adres siedziby Fundacji. Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Fundacja Kobiety w Chirurgii
ul. Za Murami 2-10
80-823 Gdańsk

KRS: 887047
NIP: 5833422561
KONTO PLN: 55 1090 2851 0000 0001 4770 3737

© Fundacja Kobiety w chirurgii
projekt Marianna Wybieralska
kodowanie Michał Sepioło