Darowizny

Fundacja Kobiety w chirurgii utrzymuje się dzięki grantom i darowiznom. Przekazywane nam środki wykorzystujemy odpowiedzialnie i uważnie m.in na:

  • zapewnienie materialnego, psychologicznego oraz społecznego wsparcia dla kobiet pracujących w medycznych specjalizacjach zabiegowych
  • wspieranie rozwoju zawodowego i naukowego oraz poprawę warunków kształcenia
  • poprawę społecznej oraz zawodowej pozycji kobiet
  • promowanie dorobku naukowego kobiet
  • przeciwdziałanie dyskryminacji w miejscu pracy

Możesz przekazać nam darowiznę, poprzez tradycyjny przelew bankowy na konto:

Fundacja Kobiety w Chirurgii
ul. Za Murami 2-10
80-823 Gdańsk

KONTO PLN: 55 1090 2851 0000 0001 4770 3737 Santander Bank Polska S.A.

w tytule przelewów wpisując „Darowizna na cele statutowe”.

SWIFT: WBKPPLPP
IBAN: PL55 1090 2851 0000 0001 4770 3737

Możesz także ustawić w swoim banku cykliczną płatność (30, 50, 70, 100 zł lub dowolną inną kwotę, która będzie co miesiąc pobierana z Twojego bieżącego rachunku lub karty kredytowej).

Darowizny przekazane Fundacji Kobiety w chirurgii na cele statutowe można odliczyć od podstawy opodatkowania (osoba fizyczna może w ten sposób odliczyć do 6% uzyskanego dochodu pod warunkiem przekazania środków przelewem na konto Fundacji).

Dziękujemy za Twoje wsparcie.


Women in surgery Poland is an organization that does not work for a profit. We are mainly supported by grants and donations. You can support our actions:

  • providing material, psychological and social support for women;
  • supporting professional development and improving conditions of the education;
  • improving women’s social and professional position;
  • promoting women’s achievements;
  • helping the discriminated;

You can also help us by donating, using a traditional bank transfer to our account:

Fundacja Kobiety w Chirurgii
ul. Za Murami 2-10
80-823 Gdańsk

KONTO PLN: 55 1090 2851 0000 0001 4770 3737 Santander Bank Polska S.A. adding: „Darowizna na cele statutowe”.

SWIFT: WBKPPLPP
IBAN: PL55 1090 2851 0000 0001 4770 3737

You can also set a monthly donation in your bank (30, 50, 70, 100 PLN, or any other amount that will be charged monthly from your current account or credit card).

Donations to Women in surgery Poland can be deducted from the tax base (a natural person can deduct up to 6% of their income, provided that the money is transferred to the Foundation bank account).

Thank you.

Bądź na bieżąco

Zapisz się na nasz newsletter i bądź na bieżąco z wydarzeniami i działaniami Fundacji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych, w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego za pośrednictwem poczty elektronicznej przez Fundację Kobiety w Chirurgii z siedzibą w Gdańsku przy ul.Za Muram 2/10, 80-823 Gdańsk: KRS: 0000887047, NIP: 5833422561.
Jednocześnie informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszego Administratora adres e-mail kontakt@kobietywchirurgii.pl, Inspektora Danych adres e-mail marta@kobietywchirurgii.pl lub wysłanie korespondencji na adres siedziby Fundacji. Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Fundacja Kobiety w Chirurgii
ul. Za Murami 2-10
80-823 Gdańsk

KRS: 887047
NIP: 5833422561
KONTO PLN: 55 1090 2851 0000 0001 4770 3737

© Fundacja Kobiety w chirurgii
projekt Marianna Wybieralska
kodowanie Michał Sepioło